متن آهنگ

  • واقعا خوشحال شدم دوباره ارمین داره میخونه من که عاشق صداشم خدا کنه بازم بخونه ارمین جان منتظر اهنگ بعدی هستیم 🙂
    واقعا عالی میخونی