متن آهنگ

  • کاش میشد دستاشو قرض میکردم….

  • خیلیییییی عالللللیییی

  • ای کاش میفهمید دوستش دارم

  • خیلیییییییییییییییییییییی عالیه

  • دوسش دارم بیشتر از جونم ….